Hofors kommuns mest lästa tidning

Hoforsbladet vecka 27

Aktuellt nummer

Läs veckans blad här. Hitta äldre Hoforsblad i Arkivet.

Nästa nummer utkommer vecka 33

Bokningsstopp Tisdag 9 augusti kl 16.

Prislista

Vår prislista

Utgivningsplan 2016

Här hittar du årets planerade utgivningar av Hoforsbladet. Reservation för ändringar.Profilprodukter

Pennan smile

Pennan smile

Från 27,75 kr


Ett personligt samarbete

I ett tuffare affärsklimat med global konkurrens blir den personliga servicen avgörande. Vi hjälper dig med rätt annonsering och rätt produkter för din marknadsföring.