Hofors kommuns mest lästa tidning

Hoforsbladet vecka 21

Aktuellt nummer

Läs veckans blad här. Hitta äldre Hoforsblad i Arkivet.

Nästa nummer utkommer vecka 22

Bokningsstopp Tisdag 24 maj kl 16.

Prislista

Vår prislista

Utgivningsplan 2016

Här hittar du årets planerade utgivningar av Hoforsbladet. Reservation för ändringar.

Presentera ert företag!

1 sida redaktionell text samt 1 sida annons för endast 8900:- publiceras i Hoforsbladet efter överenskommelse. Besökande journalist ingår!Profilprodukter

Ryggsäck

Ryggsäck

Från 83,50 kr


Ett personligt samarbete

I ett tuffare affärsklimat med global konkurrens blir den personliga servicen avgörande. Vi hjälper dig med rätt annonsering och rätt produkter för din marknadsföring.